តើ បងឡូយ ជាអ្វី?

Bongloy ជាក្រុមហ៊ុនមួយនៅកម្ពុជាដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងការទូទាត់ការចំណាយប្រាក់តាម ប្រព័ន្ធអីនធឺណេតបាន។ បង្កើតគណនីទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ សម្រាប់ពត៍មានបន្ថែម.

បង្កើតគណនី សាកល្បង Sandbox

មុខងារចំបង

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការទទួលប្រាក់សម្រាប់កម្ពុជា

បងឡូយ ធ្វើការជាដៃគូជាមួយ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទូទាត់ ប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មលោកអ្នកអាចទទួលការទូទាត់ប្រាក់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

បង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកព័ត៌មានវិទ្យា

បងឡូយ មានមុខងារសម្រាប់ជួយដល់អាជីវកម្មលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណេត និង សេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់ប្រចាំខែរឺប្រចាំឆ្នាំ

ស្វែងយល់បន្ថែម សាកល្បង

តំលៃ

2.9% + $0.20

រៀងរាល់ប្រតិបត្តិការគិតប្រាក់ជោគជ័យ

គ្មានកម្រៃសេវាប្រចាំខែ

ចាប់ផ្តើមគិតលុយតែនៅពេលមានប្រតិបត្តិការ

តម្លាភាពនៃកម្រៃសេវា

បងឡូយ គ្មានកម្រៃសេវាចុះឈ្មោះ គ្មានកម្រៃសេវាប្រចាំខែ និងគ្មានកម្រៃថែរក្សាកាត

ការទូទាត់កម្រៃសេវាតាមភាពជាក់ស្តែង

បងឡូយ ទូទាត់កម្រៃសេវា តែពេលអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលប្រាក់ដោយជោគជ័យប៉ុណ្ណោះ ប្រាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅអ្នកតាមធនាគារ ដោយស្វ័យប្រវត្តិម្ដងក្នុង១សប្តាហ៍

សុវត្ថិភាព

PCI DSS

Anyone involved with the processing, transmission, or storage of card data must comply with the Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). Bongloy has been audited by an independent PCI Qualified Security Assessor (QSA) and is certified as a PCI Level 1 Service Provider. This is the most stringent level of certification available in the payments industry.

ដៃគូរសហការ

  • Union Pay
  • Checkfront